ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 2/2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 2/2561
01 เม.ย. 62 ถึง 10 เม.ย. 62 ส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ชั้น ม.3และ ม.6 ที่จบหลักสูตร ปี 2561
ส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ชั้น ม.3และ ม.6 ที่จบหลักสูตร ปี 2561

ครูผู้สอนทุกท่าน
29 มี.ค. 62 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปี 2561 รับประกาศนียบัตรและวุฒิการศึกษา
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปี 2561 รับประกาศนียบัตรและวุฒิการศึกษา
(กลุ่มบริหารงานวิชาการ งานทะเทียนนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน)
ครูผู้สอนทุกท่าน
22 มี.ค. 62 ถึง 26 มี.ค. 62 นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปี 2561 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ปี 2561  
ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
22 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปี 2561
ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2561  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปี 2561
18 มี.ค. 62 ถึง 21 มี.ค. 62 กรอกผลการเรียนและผลการประเมินรายวิชาในระบบ SGS
กรอกผลการเรียนและผลการประเมินรายวิชาในระบบ SGS
15 มี.ค. 62 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3 หลังสอบปลายภาค
ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3  หลังสอบปลายภาค
06 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 สอบปลายภาค 2/2561
สอบปลายภาค 2/2561
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 สอบ O-NET ม.6
สอบ O-NET ม.6
12 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 นักเรียนยื่นคำร้องขอซ่อมเวลาเรียนที่ไม่ถึง 80%
นักเรียนยื่นคำร้องขอซ่อมเวลาเรียนที่ไม่ถึง 80%
31 ธ.ค. 61 วันสิ้นปี
10 ธ.ค. 61 วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 61 วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9
23 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
15 ต.ค. 61 วันหยุดชเชย..วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
13 ต.ค. 61 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
13 ส.ค. 61 วันหยุดชดเชย..วันแม่
12 ส.ค. 61 วันแม่
30 ก.ค. 61 หยุดชดเชย..วันเฉลิมฯรัชกาลที่ 10 / วันเข้าพรรษา
28 ก.ค. 61 วันเฉลิมฯรัชกาลที่ 10 / วันเข้าพรรษา
27 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา
29 พ.ค. 61 วันวิสาขบูชา
10 พ.ค. 61 วันพืชมงคล
09 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนโรงเรีบนสามขาสว่างวิทย์ ทุกคน

13 เม.ย. 61 ถึง 17 เม.ย. 61 วันสงกรานต์
12 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา
06 เม.ย. 61 วันจักรี
05 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบ GAT/PAT
05 เม.ย. 61 รายงานตัวและมอบตัว นักเรียน ชั้น ม.4
04 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
 วันที่ 4 เม.ย. 2561
* ประกาศผล
* รายงานตัว
* มอบตัว
04 เม.ย. 61 รายงานตัวและมอบตัว นักเรียน ชั้น ม.1
03 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบ O-NET ม.6
30 มี.ค. 61 ประกาศผลการสอบนักเรียน ม.1-6 และทำบุญโรงเรียน
26 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3
25 มี.ค. 61 ถึง 28 เม.ย. 61 รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครเรียน เรียน
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
17 มี.ค. 61 ถึง 18 มี.ค. 61 สอบวิชาสามัญ 9 วิชา
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 สอบ O-NET ม.6
24 ก.พ. 61 ถึง 27 ก.พ. 61 สอบ GAT/PAT
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3
20 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
19 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
06 เม.ย. 60 ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายงานตัว
ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และรายงานตัว  
06 เม.ย. 60 ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรายงานตัว
02 เม.ย. 60 สอบวัดความรู้ นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
01 เม.ย. 60 สอบวัดความรู้ นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอบวัดความรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ณ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนทั่วไป เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
07 มี.ค. 60 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
คณะครูประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560  ณ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
01 มี.ค. 60 ถึง 03 ก.พ. 60 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเดิม)
27 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 สอบข้อสอบกลาง ม.1-2
สอบข้อสอบกลาง ม.1-2  ณ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
23 ก.พ. 60 เข้าค่ายลูกเสือ
23 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 เข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
เข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์  ณ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
22 ก.พ. 60 พิธีเข้าประจำกอง/นำนักเรียนเข้าประกวดสรภัญญะ
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ  ม.4  ณ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
17 ก.พ. 60 ถึง 18 ก.พ. 60 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
17 ก.พ. 60 ถึง 18 ก.พ. 60 เข้าค่ายโลกและดาราศาสตร์
เข้าค่ายโลกและดาราศาสตร์  นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ณ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
16 ก.พ. 60 คณะครูสหวิทยาเขตวงนารายณ์ ประชุม สพม.24สัญจร ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
15 ก.พ. 60 แข่งมาร์ชชิ่งที่โคราช
14 ก.พ. 60 เข้าค่ายคุณธรรม
16 พ.ค. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559
ชุดนักเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ประชาชน
30 มี.ค. 59 นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับเอกสารการจบหลักสูตร
นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับเอกสารการจบหลักสูตร และมอบอนุสรณ์รุ่นให้โรงเรียน
ชุดนักเรียน คณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนทุกคน
30 มี.ค. 59 กินข้าวปุ้น เฮ็ดบุญโรงเรียน

ทำบุญโรงเรียน

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ประชาชน
18 มี.ค. 59 ประกาศผลการสอบ 2/58 ม.3 และ ม.6
ชุดนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ งานทะเบียนวัดผล
10 มี.ค. 59 ถึง 19 มี.ค. 59 ปรับซ่อมพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด

ปรับซ่อมพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด


ชุดสุภาพ กลุ่มกิจการนักเรียนและครูผู้สอนทุกท่าน
04 ส.ค. 58 ยกระดับผลการประมิน PISA พัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA”
ยกระดับผลการประมิน PISA พัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” 
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ