รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
268 หมู่ที่ 3   ตำบลสามขา  อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
เบอร์โทรศัพท์ 0934196988
Email : samkhasawangwit4@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :