เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

 

เพลงมาร์ชโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์

 สามขาสว่างวิทย์แดนปัญญา                     ให้การศึกษาพัฒนาสังคมไทย
เพื่อปฐพีเกียรติศักดิ์ศรีเราก้องไกล               เชิดไฉไลไปทั่วโลกา
สีของเรา คือ เหลืองและน้ำเงิน                   งามเหลือเกิน ความหมายล้ำค่า
เหลืองใจสูงส่ง ส่วนน้ำเงินหนักแน่นปัญญา    หล่อหลอมวิชา สร้างชีวาเด่นตระกาล
(ซ้ำ)…ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม                เรามุ่งทำความดีตลอดกาล
เป็นพระเอกประจำใจของถิ่นสถาน                เลิศวิชาการ ประสานชุมชน มีผลทั่วทิศ
สามขาสว่างวิทย์ของชาวประชา                   ยึดปรัชญาการศึกษานั้นคือ ชีวิต
สู้ไม่ขลาดปรัชญาเปลืองเรืองฤทธิ์                 สว่างวิทย์โสพิศดังเพชรงาม