สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

      

สัญลักษณ์โรงเรียน

           พระอาทิตย์  หมายถึง  แสงสว่างเหมือนปัญญา

           ต้นประดู่       หมายถึง  ความแข็งแรง ความอดทน