สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

      


พระอาทิตย์ , ต้นประดู่


                                  พระอาทิตย์  หมายถึง  แสงสว่างเหมือนปัญญา
                                  ต้นประดู่       หมายถึง  ความแข็งแรง ความอดทน