ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

          ต้นเฟื่องฟ้า