ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ลิงค์..ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (เขต24) Word Document ขนาดไฟล์ 19 KB 31
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 26
ประมวลจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.79 KB 53
แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 329.92 KB 71
คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.03 MB 50
วารสาร ปี 2559 ฉบับที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 628.07 KB 52
วารสาร ปี 2559 ฉบับที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 766.02 KB 60