ภาพกิจกรรม
ตัวแทนการแข่งขันแบดมินตันแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 โดยสมาคมกีฬาแข่งขันจังหวัดกาฬสินธุ์
    ผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันชิงชนะเลิศ
แห่งจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปีงบประมาณ 2560
       โดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาฬสินธุ์
                     ********************

ชนะเลิศ (เหรียญทอง) รุ่น 15 ปี  หญิงเดี่ยว  
                 ได้แก่   เด็กหญิงน้ำทิพย์  มณเทียรอาสน์
 
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) รุ่น 15 ปี  หญิงคู่        
                 ได้แก่   1.เด็กหญิงน้ำทิพย์  มณเทียรอาสน์
                             2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก่นท้าว
 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) รุ่น 15 ปี  หญิงเดี่ยว         
                 ได้แก่   เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก่นท้าว
 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) รุ่น 18 ปี  หญิงเดี่ยว             
                ได้แก่   นางสาวสุดารัตน์  จันทะสาร
 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) รุ่น 18 ปี  คู่ผสม        
                ได้แก่   1. นายจรูญวิทย์  ทุมมะลา
                            2. นางสาวสุดารัตน์  จันทะสาร
 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทองเงิน) รุ่น 15 ปี  คู่ผสม        
               ได้แก่    เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก่นท้าว
                             (ร่วมกับโรงเรียนนาคูฯ)

รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญทองเงิน) รุ่น 18 ปี  หญิงคู่        
               ได้แก่    นางสาวสุดารัตน์  จันทะสาร
                            (ร่วมกับโรงเรียนนาคูฯ)

(ขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนนะคะ)


โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2560,11:55   อ่าน 256 ครั้ง