ภาพกิจกรรม
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ระดับภาค
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ระดับภาค (ได้ไปต่อระดับชาติ) นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. นายภาคภูมิ มั่นคง 2. นายวีรภัทร ภูมิเลย 3. นายสันติภพ เนินราช ครูผู้ควบคุม 1.นายวีระยุทธ จันทร์สด 2. นางนภาภรณ์ จันทร์สด
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2560,10:55   อ่าน 397 ครั้ง