ภาพกิจกรรม
คณะครูและบุคลากรทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจในการทำงาน ในโอกาศ วันขึ้นปีใหม่ 2561
คณะครูและบุคลากรทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจในการทำงาน ในโอกาศ วันขึ้นปีใหม่ 2561


ท่านผู้อำนวยการ ธนเทพ  วิเศษสอน  ..อวยพร
ในโอกาศ วันขึ้นปีใหม่ 2561 

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดลบันดาล ให้ทุกท่าน ประสพแต่ความสุขความเจริญ คิดปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบธรรมก็ขอให้ได้สมดังปรารถนาทุกประการ ครับ.
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2561,15:49   อ่าน 201 ครั้ง