ภาพกิจกรรม
รับรางวัลเชิดชูเกียรติห้องเรียนสีขาวดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติห้องเรียนสีขาวดีเด่น ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2559
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2561,09:56   อ่าน 296 ครั้ง