ภาพกิจกรรม
รับ-ส่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รับ-ส่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "มาดีใจ ไปคิดถึง"

* ส่ง นางศิรินทิพย์  สาจันทร์     ตำแหน่ง  ครู   ย้ายไป โรงเรียนกุฉินาราญณ์

* ส่ง นางสาวศรีประครอง (เขมิกา)  เดชพรรณา     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  ย้ายไป  โรงเรียนโนนคำวิทยา

* รับ ว่าที่ รต.สุวัส  ยุบลไสย์    ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ   ย้ายมาจาก โรงเรียนกุฉินารายณ์
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2561,10:46   อ่าน 123 ครั้ง