ภาพกิจกรรม
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ.อบายมุข
2 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์จัดอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม"ค่ายคุณธรรม" ขอขอบคุณคณะวิทยากรจาก สภ.กุฉินารายณ์ รพ.สต.กุดหว้า วัดสว่างบึงทอง และวัดอัคคะ อ.โพธิ์ชัย และขอขอบคุณพระครูประโชติธรรมวงค์ เจ้าคณะตำบลนาขามที่ให้ความอนุเคราะห์ประสานพระวิทยากรมาช่วยอบรมจนเสร็จสิ้นภาระกิจโครงการ
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2562,22:07   อ่าน 171 ครั้ง