ภาพกิจกรรม
ผลการแข่งขันแบดมินตัน นักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการแข่งขันแบดมินตัน นักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม2562. ณ โรงเรียนเทศบาล1. ดังนี้
 

***หญิงเดี่ยว. ได้ ชนะเลิศ อันดับ 1
     นางสาวปภาวรินทร์ แก่นท้าว

***หญิงเดี่ยว. ได้ รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
      นางสาวสุภาวดี แก่นท้าว

***หญิงคู่ ได้ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
     นางสาวสุภาวดี แก่นท้าว
      นางสาวสุกัญญา ชัยนอก
***คู่ผสม. ได้ รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
      นายชลาเลศ กรอบบุญ
     นางสาวปภาวรินทร์ แก่นท้าว

ได้ไปแข่งขันต่อ ณ จังหวัดหนองคาย

ครูผู้ควบคุม
นายพงษ์ศักดิ์  ทองเงิน
นางสาวสุวิภา  สำราญสุข
นางสาวประไพวรรณ  โชติจำรัส


โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2562,14:13   อ่าน 27 ครั้ง