ภาพกิจกรรม
โครงการป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไกปฏิบัติงาน "ด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหาร" โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2563,15:57   อ่าน 123 ครั้ง