ภาพกิจกรรม
การอบรมการใช้งาน DEEP ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)
https://deep.go.th/ ศธ.จัดฝึกอบรมการใช้งาน DEEP วันที่ 26 มิถุนายน 2563 พร้อมกัน 4 ภูมิภาค กําหนดการ ฝึกอบรมการใช้งาน DEEP ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) www.deep.go.th วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 – 16:30 น.
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2563,13:32   อ่าน 169 ครั้ง