ภาพกิจกรรม
การเฝ้าระวัง 14 วัน นับแต่เปิดเรียน
1 -15 กรกฎาคม 2563 ในช่วงของการเฝ้าระวัง 14 วัน นับแต่เปิดเรียน โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ ขอบคุณ อสม.สามขา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ มาช่วยคัดกรองบุคลากรและนักเรียน
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2563,16:58   อ่าน 170 ครั้ง