ภาพกิจกรรม
กิจกรรม ทำความสะอาด ป้องกัน การแพร่ระบาด ของเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 และ ไข้เลือดออก
8 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนขาสว่างวิทย์ ขอขอบคุณ นายพิศณุ ระดาฤทธิ์ ผอ.รพ.สต.บ้านนหนองแวงศรี....นายบรรจบ ดลกุล จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน และ คณะจิตอาสา และ อสม.จากบ้านสามขา ม.1,2,3,11,15,17 ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมกิจกรรม ทำความสะอาด ป้องกัน การแพร่ระบาด ของเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 และ ไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2563,17:03   อ่าน 200 ครั้ง