ภาพกิจกรรม
การนิเทศบูรณาการฯที่ได้มานิเทศ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
10 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ ขอขอบคุณ คณะกรรมการนิเทศบูรณาการฯที่ได้มานิเทศ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ช่วงเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563. https://www.youtube.com/watch?v=e2o2eDzVKRg&feature=youtu.be
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2563,21:03   อ่าน 303 ครั้ง