ภาพกิจกรรม
สพม.24 รับการตรวจราชการจาก สพฐ.
20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ สพม.24 รับการตรวจราชการจากสพฐ. -คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19).... ขอขอบคุณคณะกรรมการติดตามฯ 1.นางสาวสมพร สามทองกล่ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. 2. นางสาวอังคณา เหล่าวิทย์ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. นางสาวสิรีธร ไหวพริบ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะติดตามจากสพม.24 1. นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.24 2. นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองผอ.สพม.24 และคณะ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,19:25   อ่าน 799 ครั้ง