ข่าวประชาสัมพันธ์
การศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
เว็บไซต์ประกอบการอบรมขยายผลพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์

https://sites.google.com/site/dlitsamkha/
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2558,00:00   อ่าน 1123 ครั้ง