ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ตามประกาศโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ ลงวันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสาขากลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ โดยได้
ด าเนินการสอบคัดเลือกใน วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น
บัดนี้ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ ได้ด าเนินการคัดเลือกด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส 
เรียบร้อยแล้ว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2559,00:00   อ่าน 1682 ครั้ง