ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ เรื่อง การหยุดเรียนในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐


                      ด้วยอำยสายเกิดการชำรุดเสียหาย เนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วม ทำให้การคมนาคมสัญจร      ไม่สะดวก ซึ่งมีครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย       ในครั้งนี้จำนวนมาก และเพื่อความปลอดภัย ดังนั้นโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์     

                     จึงขอประกาศแจ้งให้คณะครู บุคลากร และเภอกุฉินารายณ์ ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์ได้มีถนนหลานักเรียน หยุดเรียน เป็นเวลา ๑ วัน             คือในวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2560,20:02   อ่าน 1536 ครั้ง