ข่าวสารโรงเรียน
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ๒๕๖๔ (๓๐-๓๑ ส.ค.๒๕๖๔) (อ่าน 36) 21 ก.ย. 64
แต่งคั้งคณะกรรมการรณรงค์แนะแนวศึกษาต่อ ครั้งที่ 2 (อ่าน 655) 25 ก.พ. 63
ประกาศผลการสอบชิงทุนการศึกษา (อ่าน 693) 18 ก.พ. 63
ประกาศ การรับสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2563 (อ่าน 588) 12 ก.พ. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์แนะแนวการศึกษาต่อและการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 2563 (อ่าน 661) 12 ก.พ. 63
ประกาศ การรับสมัครเข้าเรียน (อ่าน 637) 12 ก.พ. 63
ดาวน์โหลด ระเบียบกองทุนธรรมนิมิตโพธิ์เก้า พ.ศ.2560 (อ่าน 9) 26 ก.พ. 61
โรงเรียนเป็นตัวแทน สพม. เขต 24 แข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ งานศิลปหัตถรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเ (อ่าน 1274) 12 ธ.ค. 60
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์จะออกแนะแนวการศึกษา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 1239) 09 ก.พ. 60
การกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายคุณธรรม" วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 1195) 09 ก.พ. 60
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 1162) 09 ก.พ. 60
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 1059) 02 ธ.ค. 59
เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (อ่าน 1259) 22 พ.ย. 59
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1301) 15 มี.ค. 59