ดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ (อ่าน 70) 20 มี.ค. 61
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ (อ่าน 66) 20 มี.ค. 61
ดาวน์โหลดโครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ (อ่าน 65) 20 มี.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร รายงานตัว และมอบตัว ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 90) 16 มี.ค. 61
รายงานการดำเนินกิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 98) 13 มี.ค. 61
แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีงบ 61.doc (อ่าน 97) 13 มี.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนว ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 89) 13 มี.ค. 61