ดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ2561 (อ่าน 82) 16 ก.ค. 61
คำสั่งเวร มิถุนายน-สิงหาคม2561 (อ่าน 67) 16 ก.ค. 61
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (อ่าน 26) 16 มิ.ย. 61
บรรยาย หลักเกณฑ์การพัฒนา ว.๒๒(๒๕๖๐) (อ่าน 117) 16 มิ.ย. 61
บันทึกการเยี่ยมบ้าน (อ่าน 91) 12 มิ.ย. 61
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน นร01และนร02 (อ่าน 157) 12 มิ.ย. 61
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID PLAN) (อ่าน 111) 12 มิ.ย. 61
คำตั้งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน 1/61 (อ่าน 125) 22 พ.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ประจำภาคเรียนที่1/2561 (อ่าน 118) 22 พ.ค. 61
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ (อ่าน 197) 20 มี.ค. 61
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ (อ่าน 181) 20 มี.ค. 61
ดาวน์โหลดโครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ (อ่าน 201) 20 มี.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร รายงานตัว และมอบตัว ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 222) 16 มี.ค. 61
รายงานการดำเนินกิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 217) 13 มี.ค. 61
แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีงบ 61.doc (อ่าน 195) 13 มี.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนว ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 205) 13 มี.ค. 61