ดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียน
วิดิทัศน์ แนะแนวการศึกษา 2563 (อ่าน 15) 10 ก.พ. 63
วิดิทัศน์กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2562 (อ่าน 23) 22 ส.ค. 62
มหกรรมวิชาการ สหวิทยาเขตวงนารายณ์ 2562 (นักเรียน) (อ่าน 645) 21 ส.ค. 62
มหกรรมวิชาการ สหวิทยาเขตวงนารายณ์ 2562 (ผู้ฝึกสอน) (อ่าน 679) 21 ส.ค. 62
มหกรรมวิชาการ สหวิทยาเขตวงนารายณ์ 2562 (กรรมการ) (อ่าน 686) 21 ส.ค. 62
วิดิทัศน์แนะนำโรงเรียน 2562 (อ่าน 20) 15 ส.ค. 62
วิดิทัศน์บรรยากาศการนิเทศบูรณาการ 2562 (อ่าน 17) 15 ส.ค. 62
คู่มือธุรการโรงเรียน (อ่าน 29) 26 มิ.ย. 62
แบบฟอร์ม โครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 494) 24 มี.ค. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “สานสัมพันธ์น้องพี่ ๓๕ ปี สามขาสว่างวิทย์” (อ่าน 1818) 14 ก.พ. 62
เอกสาร PLCโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ (อ่าน 529) 13 ธ.ค. 61
เพลงมาร์ชโรงเรียนสามขาส่ว่างวิทย์ (อ่าน 527) 11 ธ.ค. 61
คำสั่งเวร มิถุนายน-สิงหาคม2561 (อ่าน 590) 16 ก.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งครูรับผิดชอบห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ2561 (อ่าน 1685) 16 ก.ค. 61
บรรยาย หลักเกณฑ์การพัฒนา ว.๒๒(๒๕๖๐) (อ่าน 619) 16 มิ.ย. 61
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (อ่าน 77) 16 มิ.ย. 61
บันทึกการเยี่ยมบ้าน (อ่าน 565) 12 มิ.ย. 61
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน นร01และนร02 (อ่าน 852) 12 มิ.ย. 61
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID PLAN) (อ่าน 979) 12 มิ.ย. 61
คำตั้งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน 1/61 (อ่าน 2365) 22 พ.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ประจำภาคเรียนที่1/2561 (อ่าน 1897) 22 พ.ค. 61
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ (อ่าน 535) 20 มี.ค. 61
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ (อ่าน 532) 20 มี.ค. 61
ดาวน์โหลดโครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ (อ่าน 643) 20 มี.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร รายงานตัว และมอบตัว ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 772) 16 มี.ค. 61
แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีงบ 61.doc (อ่าน 604) 13 มี.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนว ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 793) 13 มี.ค. 61
รายงานการดำเนินกิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 641) 13 มี.ค. 61