ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา “สานสัมพันธ์น้องพี่ ๓๕ ปี สามขาสว่างวิทย์” ในวันเสาร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเ (อ่าน 80) 14 ก.พ. 62
เชิญร่วมทำบุญวันเกิดโรงเรียน (อ่าน 392) 25 มี.ค. 61
วารสาร ม.ค.2561 (อ่าน 520) 02 มี.ค. 61
วารสาร ก.พ.61 (อ่าน 440) 02 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ เรื่อง การหยุดเรียนในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 668) 30 ก.ค. 60
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (อ่าน 690) 02 ก.พ. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 876) 02 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ (อ่าน 866) 28 ต.ค. 59
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 1032) 05 ต.ค. 59
โครงการประกวดทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 6 "เล่า...ท่อง...ร้อง" (อ่าน 819) 28 เม.ย. 59
กินข้าวปุ้น เฮ็ดบุญโรงเรียน วันที่ 30 มีนาคม 2559 (อ่าน 865) 15 มี.ค. 59
รับชมการชี้แจงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่านสื่อโทรทัศน์ (อ่าน 817) 28 ม.ค. 59
การศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (อ่าน 750) 19 พ.ย. 58
ยกระดับผลการประมิน PISA พัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” (อ่าน 886) 01 ก.ค. 58