กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิรินทิพย์ สาจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจันทราพร คำเสนา

นางสำราญ แก้วกาหลง

นางณัฐกานต์ กำหนดความ