ผู้บริหาร

นายธนเทพ วิเศษสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/03/2014
ปรับปรุง 16/11/2019
สถิติผู้เข้าชม 597125
Page Views 662432
เพลงโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง กุดค้าว กุฉินารายณ์
2 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา กุดค้าว กุฉินารายณ์
3 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรพ์ กุดหว้า กุฉินารายณ์
4 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุดหว้า กุฉินารายณ์ 043-133521
5 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุดหว้า กุฉินารายณ์
6 โรงเรียนบ้านวังมน กุดหว้า กุฉินารายณ์
7 โรงเรียนบ้านโคกโก่ง กุดหว้า กุฉินารายณ์
8 โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง กุดหว้า กุฉินารายณ์
9 โรงเรียนบ้านห้วยแดง กุดหว้า กุฉินารายณ์
10 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ จุมจัง กุฉินารายณ์
11 โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ จุมจัง กุฉินารายณ์
12 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ จุมจัง กุฉินารายณ์
13 โรงเรียนบ้านนาเหนือ จุมจัง กุฉินารายณ์
14 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ จุมจัง กุฉินารายณ์
15 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์
16 โรงเรียนนาขามวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ 043-136050
17 โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ นาขาม กุฉินารายณ์
18 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน นาขาม กุฉินารายณ์
19 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง นาขาม กุฉินารายณ์
20 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ นาขาม กุฉินารายณ์
21 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ นาโก กุฉินารายณ์ 043850972
22 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี นาโก กุฉินารายณ์
23 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง นาโก กุฉินารายณ์
24 โรงเรียนกุฉินารายณ์ บัวขาว กุฉินารายณ์
25 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว บัวขาว กุฉินารายณ์
26 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว บัวขาว กุฉินารายณ์ (043)133729 ผอ 0801936192
27 โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) บัวขาว กุฉินารายณ์
28 โรงเรียนบ้านกกตาล บัวขาว กุฉินารายณ์
29 โรงเรียนอนุบาลอินทิรา บัวขาว กุฉินารายณ์
30 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 บัวขาว กุฉินารายณ์
31 โรงเรียนบัวขาว บัวขาว กุฉินารายณ์
32 โรงเรียนแสงนิลทวนทองวิทยา บัวขาว กุฉินารายณ์
33 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บัวขาว กุฉินารายณ์
34 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ บัวขาว กุฉินารายณ์
35 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด กุฉินารายณ์
36 โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม สมสะอาด กุฉินารายณ์
37 โรงเรียนบ้านดงมัน สมสะอาด กุฉินารายณ์
38 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ สามขา กุฉินารายณ์
39 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง สามขา กุฉินารายณ์
40 โรงเรียนบ้านคุย สามขา กุฉินารายณ์ 043-890057
41 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ สามขา กุฉินารายณ์ 0934196988
42 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สามขา กุฉินารายณ์
43 โรงเรียนบ้านบึงทอง สามขา กุฉินารายณ์
44 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ หนองห้าง กุฉินารายณ์
45 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง หนองห้าง กุฉินารายณ์
46 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ หนองห้าง กุฉินารายณ์
47 โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร หนองห้าง กุฉินารายณ์
48 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
49 โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
50 โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
51 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
52 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
53 โรงเรียนบ้านจอมทอง เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
54 โรงเรียนบ้านโนนยาง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์
55 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์
56 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์
57 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์
58 โรงเรียนบ้านกลาง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์
59 โรงเรียนแจนแลนวิทยา แจนแลน กุฉินารายณ์ 043850025
60 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ แจนแลน กุฉินารายณ์
61 โรงเรียนโรงเรียนพุทธปัญญา แจนแลน กุฉินารายณ์ 045-428779
62 โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) ดินจี่ คำม่วง
63 โรงเรียนบ้านโพนแพง ดินจี่ คำม่วง 043-890286
64 โรงเรียนบ้านดินจี่ ดินจี่ คำม่วง
65 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ ทุ่งคลอง คำม่วง
66 โรงเรียนอนุบาลจันทวรรณ ทุ่งคลอง คำม่วง
67 โรงเรียนโป่งนกเปล้า ทุ่งคลอง คำม่วง
68 โรงเรียนบ้านคำพิมูล ทุ่งคลอง คำม่วง
69 โรงเรียนคำม่วง ทุ่งคลอง คำม่วง
70 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา ทุ่งคลอง คำม่วง
71 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ ทุ่งคลอง คำม่วง
72 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง นาทัน คำม่วง
73 โรงเรียนนาทันวิทยา นาทัน คำม่วง
74 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว นาทัน คำม่วง
75 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา นาทัน คำม่วง 043890287
76 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล นาทัน คำม่วง
77 โรงเรียนบ้านโนนค้อ นาทัน คำม่วง
78 โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา นาบอน คำม่วง
79 โรงเรียนทุ่งมนราษฎร์บำรุง นาบอน คำม่วง
80 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ นาบอน คำม่วง
81 โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน คำม่วง
82 โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม นาบอน คำม่วง
83 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา เนินยาง คำม่วง
84 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม เนินยาง คำม่วง 0885626383
85 โรงเรียนบ้านหนองม่วง เนินยาง คำม่วง
86 โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม เนินยาง คำม่วง
87 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพน คำม่วง
88 โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ โพน คำม่วง
89 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพน คำม่วง
90 โรงเรียนอนุบาลพรบิดา นาคู นาคู 043126722
91 โรงเรียนบ้านวังเวียง นาคู นาคู
92 โรงเรียนบ้านชาด นาคู นาคู
93 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา นาคู นาคู
94 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมป์) นาคู นาคู 043817248
95 โรงเรียนอนุบาลวรสาร นาคู นาคู
96 โรงเรียนบ้านนาคู นาคู นาคู
97 โรงเรียนบ้านม่วงกุล บ่อแก้ว นาคู
98 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร บ่อแก้ว นาคู
99 โรงเรียนนางามวิทยา บ่อแก้ว นาคู
100 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว นาคู
101 โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง ภูแล่นช้าง นาคู
102 โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น ภูแล่นช้าง นาคู
103 โรงเรียนบ้านโนนศาลา ภูแล่นช้าง นาคู
104 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร ภูแล่นช้าง นาคู
105 โรงเรียนบ้านนากุดสิม สายนาวัง นาคู
106 โรงเรียนบ้านนากระเดา สายนาวัง นาคู
107 โรงเรียนบ้านจอมศรี สายนาวัง นาคู
108 โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ สายนาวัง นาคู
109 โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม สายนาวัง นาคู
110 โรงเรียนบ้านจาน โนนนาจาน นาคู
111 โรงเรียนโคกนาดี โนนนาจาน นาคู
112 โรงเรียนบ้านหนองห้าง โนนนาจาน นาคู
113 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา โนนนาจาน นาคู
114 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) โนนนาจาน นาคู
115 โรงเรียนอนุบาลขวัญฤทัย นามน นามน
116 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา นามน นามน
117 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง นามน นามน
118 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นามน นามน
119 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ นามน นามน
120 โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ นามน นามน
121 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ยอดแกง นามน
122 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ ยอดแกง นามน
123 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ยอดแกง นามน
124 โรงเรียนหนองโพนสูง ยอดแกง นามน
125 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สงเปลือย นามน
126 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สงเปลือย นามน
127 โรงเรียนหัวงัววิทยาคม สงเปลือย นามน
128 โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ สงเปลือย นามน 043867100
129 โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร สงเปลือย นามน
130 โรงเรียนหนองบัวนอก หนองบัว นามน
131 โรงเรียนหนองบัวใน หนองบัว นามน
132 โรงเรียนหนองบัวกลาง หนองบัว นามน
133 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง หลักเหลี่ยม นามน
134 โรงเรียนสังคมพัฒนา หลักเหลี่ยม นามน
135 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา หลักเหลี่ยม นามน
136 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม หลักเหลี่ยม นามน
137 โรงเรียนนามนพิทยาคม หลักเหลี่ยม นามน
138 โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) ผาเสวย สมเด็จ
139 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ ผาเสวย สมเด็จ
140 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม ผาเสวย สมเด็จ
141 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ผาเสวย สมเด็จ
142 โรงเรียนบ้านขมิ้น ผาเสวย สมเด็จ
143 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา มหาไชย สมเด็จ
144 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย มหาไชย สมเด็จ
145 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา มหาไชย สมเด็จ
146 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม มหาไชย สมเด็จ
147 โรงเรียนบ้านคำหม่วย มหาไชย สมเด็จ 0833380902
148 โรงเรียนบ้านสร้างแสน ลำห้วยหลัว สมเด็จ
149 โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย ลำห้วยหลัว สมเด็จ
150 โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา ลำห้วยหลัว สมเด็จ
151 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ลำห้วยหลัว สมเด็จ
152 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม ศรีสมเด็จ สมเด็จ
153 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ศรีสมเด็จ สมเด็จ
154 โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีสมเด็จ สมเด็จ
155 โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ สมเด็จ สมเด็จ (043)861433
156 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สมเด็จ สมเด็จ 043861247
157 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สมเด็จ สมเด็จ
158 โรงเรียนหนองบัวโดน สมเด็จ สมเด็จ
159 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สมเด็จ สมเด็จ
160 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สมเด็จ สมเด็จ
161 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ สมเด็จ สมเด็จ
162 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวง สมเด็จ
163 โรงเรียนบ้านคำไผ่ หนองแวง สมเด็จ
164 โรงเรียนบ้านโนนชาด หนองแวง สมเด็จ
165 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม หนองแวง สมเด็จ
166 โรงเรียนหนองขามวิทยา หนองแวง สมเด็จ
167 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ หนองแวง สมเด็จ 034890186
168 โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม หนองแวง สมเด็จ
169 โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) หนองแวง สมเด็จ
170 โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด หมูม่น สมเด็จ
171 โรงเรียนบ้านนาทัน หมูม่น สมเด็จ
172 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ หมูม่น สมเด็จ
173 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา หมูม่น สมเด็จ
174 โรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยา หมูม่น สมเด็จ
175 โรงเรียนบ้านดงแหลม หมูม่น สมเด็จ
176 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมูม่น สมเด็จ
177 โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง แซงบาดาล สมเด็จ
178 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา แซงบาดาล สมเด็จ 043890169
179 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ แซงบาดาล สมเด็จ -
180 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา แซงบาดาล สมเด็จ
181 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี แซงบาดาล สมเด็จ
182 โรงเรียนคำเม็กวิทยา แซงบาดาล สมเด็จ
183 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ แซงบาดาล สมเด็จ
184 โรงเรียนอนุบาลเปรมจิต ห้วยผึ้ง
185 โรงเรียนบ้านหนองมะงง คำบง ห้วยผึ้ง
186 โรงเรียนบ้านคำม่วง คำบง ห้วยผึ้ง
187 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ คำบง ห้วยผึ้ง
188 โรงเรียนคำบงพิทยาคม คำบง ห้วยผึ้ง
189 โรงเรียนบ้านปลาขาว คำบง ห้วยผึ้ง
190 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
191 โรงเรียนบ้านห้วยฝา นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
192 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
193 โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
194 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
195 โรงเรียนบ้านหนองแสง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
196 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
197 โรงเรียนอนุบาลสรรพเลิศ นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
198 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
199 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
200 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
201 โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง 043-869565
202 โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
203 โรงเรียนบ้านผึ้ง ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
204 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
205 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง 0900230564
206 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง กุดปลาค้าว เขาวง
207 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง
208 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง
209 โรงเรียนบ้านโพนสวาง กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง
210 โรงเรียนสมฤทัย กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง
211 โรงเรียนเขาวงวิทยา คุ้มเก่า เขาวง
212 โรงเรียนบ้านดงหมู คุ้มเก่า เขาวง
213 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คุ้มเก่า เขาวง
214 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา คุ้มเก่า เขาวง
215 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร คุ้มเก่า เขาวง
216 โรงเรียนบ้านนาวี สงเปลือย เขาวง
217 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สงเปลือย เขาวง
218 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สงเปลือย เขาวง
219 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ สงเปลือย เขาวง
220 โรงเรียนบ้านกุดกอก สระพังทอง เขาวง
221 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา สระพังทอง เขาวง
222 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สระพังทอง เขาวง
223 โรงเรียนบ้านโพนนาดี หนองผือ เขาวง
224 โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ เขาวง
225 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร หนองผือ เขาวง