ผู้บริหาร

นายธนเทพ วิเศษสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/03/2014
ปรับปรุง 13/11/2020
สถิติผู้เข้าชม 696704
Page Views 774768
เพลงโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง กุดค้าว กุฉินารายณ์
2 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา กุดค้าว กุฉินารายณ์
3 โรงเรียนบ้านโคกโก่ง กุดหว้า กุฉินารายณ์
4 โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง กุดหว้า กุฉินารายณ์
5 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุดหว้า กุฉินารายณ์ 043-133521
6 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุดหว้า กุฉินารายณ์
7 โรงเรียนบ้านวังมน กุดหว้า กุฉินารายณ์
8 โรงเรียนบ้านห้วยแดง กุดหว้า กุฉินารายณ์
9 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรพ์ กุดหว้า กุฉินารายณ์
10 โรงเรียนบ้านนาเหนือ จุมจัง กุฉินารายณ์
11 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ จุมจัง กุฉินารายณ์
12 โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ จุมจัง กุฉินารายณ์
13 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ จุมจัง กุฉินารายณ์
14 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ จุมจัง กุฉินารายณ์
15 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน นาขาม กุฉินารายณ์
16 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ นาขาม กุฉินารายณ์
17 โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ นาขาม กุฉินารายณ์
18 โรงเรียนนาขามวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ 043-136050
19 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง นาขาม กุฉินารายณ์
20 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์
21 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี นาโก กุฉินารายณ์
22 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ นาโก กุฉินารายณ์ 043850972
23 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง นาโก กุฉินารายณ์
24 โรงเรียนบ้านกกตาล บัวขาว กุฉินารายณ์
25 โรงเรียนกุฉินารายณ์ บัวขาว กุฉินารายณ์
26 โรงเรียนบัวขาว บัวขาว กุฉินารายณ์
27 โรงเรียนอนุบาลอินทิรา บัวขาว กุฉินารายณ์
28 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ บัวขาว กุฉินารายณ์
29 โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) บัวขาว กุฉินารายณ์
30 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บัวขาว กุฉินารายณ์
31 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 บัวขาว กุฉินารายณ์
32 โรงเรียนแสงนิลทวนทองวิทยา บัวขาว กุฉินารายณ์
33 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว บัวขาว กุฉินารายณ์
34 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว บัวขาว กุฉินารายณ์ (043)133729 ผอ 0801936192
35 โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม สมสะอาด กุฉินารายณ์
36 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด กุฉินารายณ์
37 โรงเรียนบ้านดงมัน สมสะอาด กุฉินารายณ์
38 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง สามขา กุฉินารายณ์
39 โรงเรียนบ้านบึงทอง สามขา กุฉินารายณ์
40 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ สามขา กุฉินารายณ์ 0934196988
41 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สามขา กุฉินารายณ์
42 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ สามขา กุฉินารายณ์
43 โรงเรียนบ้านคุย สามขา กุฉินารายณ์ 043-890057
44 โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร หนองห้าง กุฉินารายณ์
45 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ หนองห้าง กุฉินารายณ์
46 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ หนองห้าง กุฉินารายณ์
47 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง หนองห้าง กุฉินารายณ์
48 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
49 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
50 โรงเรียนบ้านจอมทอง เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
51 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
52 โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
53 โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
54 โรงเรียนบ้านกลาง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์
55 โรงเรียนบ้านโนนยาง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์
56 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์
57 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์
58 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์
59 โรงเรียนโรงเรียนพุทธปัญญา แจนแลน กุฉินารายณ์ 045-428779
60 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ แจนแลน กุฉินารายณ์
61 โรงเรียนแจนแลนวิทยา แจนแลน กุฉินารายณ์ 043850025
62 โรงเรียนบ้านโพนแพง ดินจี่ คำม่วง 043-890286
63 โรงเรียนบ้านดินจี่ ดินจี่ คำม่วง
64 โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) ดินจี่ คำม่วง
65 โรงเรียนโป่งนกเปล้า ทุ่งคลอง คำม่วง
66 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา ทุ่งคลอง คำม่วง
67 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ ทุ่งคลอง คำม่วง
68 โรงเรียนคำม่วง ทุ่งคลอง คำม่วง
69 โรงเรียนบ้านคำพิมูล ทุ่งคลอง คำม่วง
70 โรงเรียนอนุบาลจันทวรรณ ทุ่งคลอง คำม่วง
71 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ ทุ่งคลอง คำม่วง
72 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา นาทัน คำม่วง 043890287
73 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง นาทัน คำม่วง
74 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล นาทัน คำม่วง
75 โรงเรียนนาทันวิทยา นาทัน คำม่วง
76 โรงเรียนบ้านโนนค้อ นาทัน คำม่วง
77 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว นาทัน คำม่วง
78 โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา นาบอน คำม่วง
79 โรงเรียนทุ่งมนราษฎร์บำรุง นาบอน คำม่วง
80 โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน คำม่วง
81 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ นาบอน คำม่วง
82 โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม นาบอน คำม่วง
83 โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม เนินยาง คำม่วง
84 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา เนินยาง คำม่วง
85 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม เนินยาง คำม่วง 0885626383
86 โรงเรียนบ้านหนองม่วง เนินยาง คำม่วง
87 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพน คำม่วง
88 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพน คำม่วง
89 โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ โพน คำม่วง
90 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมป์) นาคู นาคู 043817248
91 โรงเรียนอนุบาลพรบิดา นาคู นาคู 043126722
92 โรงเรียนบ้านวังเวียง นาคู นาคู
93 โรงเรียนบ้านชาด นาคู นาคู
94 โรงเรียนอนุบาลวรสาร นาคู นาคู
95 โรงเรียนบ้านนาคู นาคู นาคู
96 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา นาคู นาคู
97 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว นาคู
98 โรงเรียนนางามวิทยา บ่อแก้ว นาคู
99 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร บ่อแก้ว นาคู
100 โรงเรียนบ้านม่วงกุล บ่อแก้ว นาคู
101 โรงเรียนบ้านโนนศาลา ภูแล่นช้าง นาคู
102 โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น ภูแล่นช้าง นาคู
103 โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง ภูแล่นช้าง นาคู
104 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร ภูแล่นช้าง นาคู
105 โรงเรียนบ้านนากระเดา สายนาวัง นาคู
106 โรงเรียนบ้านนากุดสิม สายนาวัง นาคู
107 โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม สายนาวัง นาคู
108 โรงเรียนบ้านจอมศรี สายนาวัง นาคู
109 โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ สายนาวัง นาคู
110 โรงเรียนบ้านจาน โนนนาจาน นาคู
111 โรงเรียนโคกนาดี โนนนาจาน นาคู
112 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) โนนนาจาน นาคู
113 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา โนนนาจาน นาคู
114 โรงเรียนบ้านหนองห้าง โนนนาจาน นาคู
115 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นามน นามน
116 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง นามน นามน
117 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา นามน นามน
118 โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ นามน นามน
119 โรงเรียนอนุบาลขวัญฤทัย นามน นามน
120 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ นามน นามน
121 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ยอดแกง นามน
122 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ยอดแกง นามน
123 โรงเรียนหนองโพนสูง ยอดแกง นามน
124 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ ยอดแกง นามน
125 โรงเรียนหัวงัววิทยาคม สงเปลือย นามน
126 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สงเปลือย นามน
127 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สงเปลือย นามน
128 โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ สงเปลือย นามน 043867100
129 โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร สงเปลือย นามน
130 โรงเรียนหนองบัวนอก หนองบัว นามน
131 โรงเรียนหนองบัวใน หนองบัว นามน
132 โรงเรียนหนองบัวกลาง หนองบัว นามน
133 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา หลักเหลี่ยม นามน
134 โรงเรียนสังคมพัฒนา หลักเหลี่ยม นามน
135 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง หลักเหลี่ยม นามน
136 โรงเรียนนามนพิทยาคม หลักเหลี่ยม นามน
137 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม หลักเหลี่ยม นามน
138 โรงเรียนบ้านขมิ้น ผาเสวย สมเด็จ
139 โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) ผาเสวย สมเด็จ
140 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ผาเสวย สมเด็จ
141 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม ผาเสวย สมเด็จ
142 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ ผาเสวย สมเด็จ
143 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย มหาไชย สมเด็จ
144 โรงเรียนบ้านคำหม่วย มหาไชย สมเด็จ 0833380902
145 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา มหาไชย สมเด็จ
146 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา มหาไชย สมเด็จ
147 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม มหาไชย สมเด็จ
148 โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา ลำห้วยหลัว สมเด็จ
149 โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย ลำห้วยหลัว สมเด็จ
150 โรงเรียนบ้านสร้างแสน ลำห้วยหลัว สมเด็จ
151 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ลำห้วยหลัว สมเด็จ
152 โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีสมเด็จ สมเด็จ
153 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ศรีสมเด็จ สมเด็จ
154 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม ศรีสมเด็จ สมเด็จ
155 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สมเด็จ สมเด็จ 043861247
156 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ สมเด็จ สมเด็จ
157 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สมเด็จ สมเด็จ
158 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สมเด็จ สมเด็จ
159 โรงเรียนหนองบัวโดน สมเด็จ สมเด็จ
160 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สมเด็จ สมเด็จ
161 โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ สมเด็จ สมเด็จ (043)861433
162 โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) หนองแวง สมเด็จ
163 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ หนองแวง สมเด็จ 034890186
164 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม หนองแวง สมเด็จ
165 โรงเรียนบ้านคำไผ่ หนองแวง สมเด็จ
166 โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม หนองแวง สมเด็จ
167 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวง สมเด็จ
168 โรงเรียนบ้านโนนชาด หนองแวง สมเด็จ
169 โรงเรียนหนองขามวิทยา หนองแวง สมเด็จ
170 โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด หมูม่น สมเด็จ
171 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมูม่น สมเด็จ
172 โรงเรียนบ้านนาทัน หมูม่น สมเด็จ
173 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา หมูม่น สมเด็จ
174 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ หมูม่น สมเด็จ
175 โรงเรียนบ้านดงแหลม หมูม่น สมเด็จ
176 โรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยา หมูม่น สมเด็จ
177 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา แซงบาดาล สมเด็จ
178 โรงเรียนคำเม็กวิทยา แซงบาดาล สมเด็จ
179 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ แซงบาดาล สมเด็จ
180 โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง แซงบาดาล สมเด็จ
181 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ แซงบาดาล สมเด็จ -
182 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี แซงบาดาล สมเด็จ
183 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา แซงบาดาล สมเด็จ 043890169
184 โรงเรียนอนุบาลเปรมจิต ห้วยผึ้ง
185 โรงเรียนบ้านคำม่วง คำบง ห้วยผึ้ง
186 โรงเรียนคำบงพิทยาคม คำบง ห้วยผึ้ง
187 โรงเรียนบ้านหนองมะงง คำบง ห้วยผึ้ง
188 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ คำบง ห้วยผึ้ง
189 โรงเรียนบ้านปลาขาว คำบง ห้วยผึ้ง
190 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
191 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
192 โรงเรียนบ้านหนองแสง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
193 โรงเรียนบ้านห้วยฝา นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
194 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
195 โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
196 โรงเรียนอนุบาลสรรพเลิศ นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
197 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
198 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
199 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
200 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
201 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
202 โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง 043-869565
203 โรงเรียนบ้านผึ้ง ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
204 โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
205 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
206 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง 0900230564
207 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง กุดปลาค้าว เขาวง
208 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง
209 โรงเรียนบ้านโพนสวาง กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง
210 โรงเรียนสมฤทัย กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง
211 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง
212 โรงเรียนเขาวงวิทยา คุ้มเก่า เขาวง
213 โรงเรียนบ้านดงหมู คุ้มเก่า เขาวง
214 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร คุ้มเก่า เขาวง
215 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คุ้มเก่า เขาวง
216 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา คุ้มเก่า เขาวง
217 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สงเปลือย เขาวง
218 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สงเปลือย เขาวง
219 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ สงเปลือย เขาวง
220 โรงเรียนบ้านนาวี สงเปลือย เขาวง
221 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สระพังทอง เขาวง
222 โรงเรียนบ้านกุดกอก สระพังทอง เขาวง
223 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา สระพังทอง เขาวง
224 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร หนองผือ เขาวง
225 โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ เขาวง
226 โรงเรียนบ้านโพนนาดี หนองผือ เขาวง